Sportief55.jouwweb.nl

Sport 55+ is gestart met haar activiteiten per 1 september 2012 als onderdeel van de sportvereniging N.A.K.S.  Al deze seizoenen waren een succes.  

In het seizoen 2019/2020 is er opnieuw wekelijks voor 55 plussers op woensdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur sport en spel onder begeleiding in de sportzaal van Haestinge, Sportlaan 2d te Sint-Maartensdijk.

Ook dit seizoen is er het voornemen om een paar keer per jaar een extra activiteit te organiseren. Denkt u dat is wel iets voor mij, dan kunt u 3x gratis mee sporten.

 

Hoofddoelstelling blijft dat sporten en bewegen ook goed is voor een mens van 55+. Het draagt bij aan een gezonder leven , in lichaam en geest. Daarnaast brengt het ook sociale contacten met zich mee.

Lidmaatschap

Het seizoen loopt formeel van 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021. De contributie is vastgesteld op € 10,- per maand en dient u zelf aan het begin van elk kwartaal te betalen. Per kwartaal betaald u dus € 30,-  of per jaar €120,-.

De betaling moet u zelf regelen. Dit bij voorkeur via een periodieke overschrijving.
Rabobank Oosterschelde nummer 
NL75RABO0340205059  

 

Wilt u bij betaling vermelden: Uw naam en NAKS-sport 55+

 
Bestuur "Sport 55+"
 Vo0rzitter
 per juni 2020 afgetreden
 Secretaris : Piet de Goeij  tel: 0166-661669  p.goeij@wxs.nl
 Penningm  : Jaap Kloet  tel: 0166-662666  jaapkloet@hotmail.com

Voor informatie of vragen kunt u hun bereiken via bovenstaande telefoonnummers of mail-adressen.


 

Groepsfoto